Thursday 3 October 2013

Traf! Úvodník

 „V zdravom tele je zdravý duch“. A opačne, bez zdravého ducha, zdravého psychického stavu mysle nemôžeme dosiahnuť rovnováhu organizmu.
Naši študenti vedia, že bez zdravého tela aj ducha nie je možné úspešné vzdelávanie. A preto, aby si svoje štúdium uľahčili a urobili ho čo najúspešnejším, zaujímajú sa každodenne o svoje fyzické aj psychické zdravie. Čo je podľa nich v tomto smere najdôležitejšie, dozviete sa na stránkach časopisu. Keďže od vydania posledného čísla Traf!-u ubehlo už niekoľko rokov a v oddelení sa medzitým vystriedalo viacero študentov, prichádzajú teraz iniciatívni poslucháči slovenčiny so zámerom vydať ďalší ročník Traf-u. Práve v ňom chcú poukázať na to, ako možno dosiahnuť životnú rovnováhu v uponáhľanom svete a ako chcú oni formovať životný štýl mladého študenta, ale aj na iné zaujímavé veci, napríklad ako nás vidia cudzinci či ako sa vidíme my sami.

Želáme vám pekné čítanie!

Anna Margareta Valentová

No comments:

Post a Comment