Thursday 3 October 2013

Traf! Test

I <3 slovenčinu  1. Ktoré slovo z uvedených je správne?


Povedal mi to pravo / priamo / rovno do očí.        
Ohlás sa,  len čo / čím / nakoľko prídeš domov.
Parlament podržal / schválil / afirmoval návrh.          
Odroda je odporná / odolná / háklivá  proti parazitom. 


  1. Nespisovnú konštrukciu nahraďte spisovnou.
Spí sa mi.
Sobotou nechodíme do školy.
Obidvaja sme na dejinách.     
Bolo ako bolo, ale tie šaty si musím kúpiť.
Čo budeš, keď sú dnes ľudia takí.


  1. Označte správnu vetu v nasledovných dvojiciach.
Vyprav si chrbát.          -      Narovnaj si chrbát.  
Strhni si kabát.              -      Vyzleč si kabát.
Blíži sa koniec roka.      -      Blíži sa kraj roka.
Sú blízki priatelia.          -      Sú prísni priatelia.
Pustiť si bradu.             -      Nechať si bradu.


  1. Ktoré slovo z uvedených dvojíc je správne?
Rozhlasové noviny doznievajú / končia sa .
Cez deň duje čerstvý / svieži vietor.                     
Povolávame vás / pozývame vás, aby ste zostali s nami. 
Váš návrh mi zodpovedá / vyhovuje.                       
Učitelia sa zoskupili / stretli v Novom Sade. Riešenie:  

1.        priamo – len čo – schválil – odolná
2.        Chce sa mi spať. – V sobotu nechodíme do školy. – Obidvaja študujeme dejiny. – Nech je, ako chce, ale tie šaty si musím kúpiť. – Čo urobíš, keď sú dnes ľudia takí.
3.        Narovnaj si chrbát. Vyzleč si kabát. Blíži sa koniec roka. Sú blízki priatelia. Nechať si bradu.
4.        sa končia čerstvý vietor pozývame vás vyhovuje sa stretli     

No comments:

Post a Comment