Thursday 3 October 2013

Traf! Pôvodná tvorba/Úvaha

Ako peniaze vplývajú na človeka? 

Aneta Lomenová
  
           
          Význam  a funkcia peňazí sú pre každého človeka dobre známe. Ukrýva sa v nich túžba po bohatstve a prepychu. V minulosti to asi bolo inak, lebo naši predkovia často museli bojovať o jedlo, strechu nad hlavou a vyrovnávať sa s nedostatkom materiálnych statkov,  z ktorých väčšina patrila zemepánovi. V dnešnej dobe si ľudia  život bez peňazí ani nevedia  predstaviť. Každá vec sa stala závislá od peňazí. Niekedy máme pocit, že v budúcnosti budeme musieť platiť aj za vzduch, ktorý dýchame a za zem, po ktorej kráčame. Peniaze sú pre človeka nevyhnutné, no nedá sa za ne kúpiť úplne všetko.  Existuje veľa vecí, ktoré si síce vyžadujú mnoho odriekania a úsilia, aby sme niečo získali, no nie za peniaze. Ľudské vlastnosti ako dobrota, skromnosť, dobrosrdečnosť, optimizmus, láskavosť a ďalšie nemateriálne hodnoty ako láska, zdravie alebo úspech sa získavajú dobrým úmyslom, usilovnosťou, správnou výchovou, pozitívnymi skutkami a silnými citmi.
Niekedy majú peniaze aj negatívny charakter, ktorý je spätý s ľuďmi, túžiacimi po majetku, bohatstve a prepychu, lebo oni si peniaze často zadovážili nespravodlivým spôsobom. Je čoraz viac násilia, krádeží a vrážd pre peniaze. Čím menej peňazí máme, tým viac nás zaujíma, ako ich získať. V súčasnosti majú vzdelaní ľudia čoraz menej možnosti sa zamestnať. Je to kruté tvrdenie, no netreba sa preto vyhýbať vzdelávaniu. Vzdelaný človek má zase niečo, čo sa za peniaze kúpiť nedá: je to múdrosť a vedomosti. Človek dokáže byť šťastný s spokojný aj bez „kopy“ peňazí, ak si vie získať náklonnosť a podporu ľudí. Práve to tvorí duchovný život jednotlivca − spokojnosť a zadosťučinenie. Často sa pýtame, prečo chamtiví ľudia majú viac, sú zvýhodňovaní a majú sa lepšie. Odpovedi sa ľahko nedočkáme, ale je isté, že spravodlivosťou a skromnosťou získame viac,  a to aj pre náš subjektívny svet.  Človek by chcel len dostávať, ale nie veľmi uvažuje nad tým, čo by mohol dávať. Kladie si otázku "ako zarobiť", ale nezaujíma ho to, čo by mohol iným poskytnúť. Ten, kto si dokáže zarobiť peniaze poctivo, nemusí sa báť následkov a môže si s čistým svedomím užívať život, ktorý sa mu ponúka.

No comments:

Post a Comment