Thursday 3 October 2013

Traf! Pôvodná tvorba/Úvaha

Stereotypy o vojvodinských SlovákochVlasta Ikerová
            Stereotyp je podľa definície súhrn predstáv. Je ustálený a nemenný a v jeho základe sa nachádza často neoprávnene široká generalizácia. Pravdaže, stereotypy môžu byť aj pozitívne, aj negatívne. V každom prípade sú dobrým východiskom pri vymýšľaní vtipov a žartov a pokiaľ sa zovšeobecňovanie uberá týmto smerom, je to pozitívne.
            Keď je reč o stereotypoch o Slovákoch vo Vojvodine, Srb vám vždy povie, že prvé, čo ho napadne, je, že sú pracovití a usilovní, podľa vyjadrení niektorých, až priveľa. Niektorí hovoria, že je veľmi trápne mať Slováka ako kolegu v práci, lebo v porovnaní s nimi sú vždy menej výkonní. O ženách sa zase hovorí že sú zvlášť usilovné a šikovné gazdinky. Srbi často zo žartu hovoria, že si zoberú Slovenku, aby mohli do konca života „leňošiť“. Tiež sa hovorí, že klobásy nikto nevie vyrobiť lepšie ako vojvodinský Slovák.
            Dosť ľudí si myslí, že Slováci sú vtipní a sympatickí, že radi pijú a nepoznajú občas mieru. Tiež, že vedia piť na dúšok. Hovorí sa aj to, že obľúbená farba Slovákov je modrá a že si všetci maľujú domy domodra. Jedným zo stereotypov je aj to, že všetci jazdia na bicykloch a vždy – aj v tej najhoršej snehovej kalamite. Starší cyklisti, zvyčajne v kroji, sú často pokladaní za jedno z najväčších nebezpečenstiev v doprave.

No comments:

Post a Comment