Monday 22 June 2015

Traf! Test

Pripravila: Martina BartošováPodčiarknuté konštrukcie nahraďte spisovnými výrazmi uvedenými v zátvorkách: 

Keďže sa vyznám v tejto oblasti, mienim, že je stále nedostatočná spolupráca... (myslím si, zdá sa mi)
Ide o majetok, ktorý stváralo niekoľko generácií v jednej rodine. (budovalo, vytváralo)
Vo vojne maďarské vojsko zbúralo Nový Sad a mesto utratilo väčšinu obyvateľstva. (prišlo o, stratilo; ALE utratiť napr. psa)
Nech je povzbudením pre všetkých údov cirkvi, aby s radosťou vykonávali svoje povolanie. (členov)
Nový Sad v 60. rokoch 18. storočia počítal 8 000 obyvateľov. (mal)
Minulo sa nebezpečenstvo. (pominulo sa, je po nebezpečenstve)
Zákaz letenia. (lietania, letu)
Na tohtoročnej manifestácii sa zúčastnili mnohí známi spisovatelia zo zahraničia. (tohtoročnom podujatí, tohtoročnej akcii)
Slovenská klobása je známym petrovským brandom. (známou petrovskou značkou)
Navštívila som memoriálne strediská vo Vojvodine. (pamiatkové)
Máme v ekipe dvoch hercov. (v súbore, v tíme)
Pilne sa učíme pre blížiace sa skúšky. (usilovne, na skúšky)
Som umelecky naladený na fotografiu. (nadaný, orientovaný)
Moja každodenná relácia je Petrovec – Kulpín. (trasa; ALE relácia môže byť vysielanie v televízii)

Podčiarknuté konštrukcie nahraďte spisovnými výrazmi: 

Celý čas ti chcem povedať, že si mi nejaká divná.
Ondrej sa zaoberá poľnohospodárskou prácou.
Mária sa v poslednom čase potiahla do seba. Dúfam, že ju to prejde...
Prečítal som si správu v novinách, že jeden pomerne mladý chlap utratil život tak, že namiesto vody popil ocot.
Mne je dôležité žiť zdravým životom. Preto sa snažím nevnášať do seba mastnú potravu a vyhýbať sa bublinkovým šťavám.
Veľkonočné aranžmány sa predávali na rozličných punktoch.
Písanie novinárskeho článku je často sprevádzané rozličnými ťažkosťami. Od novinára sa totiž vyžaduje, aby písal čo najrýchlejšie a čím kvalitnejšie.
Vyzerá, že je činnosť slovenskej mládeže veľmi rozprúdená.
Ako mladý som nemal možnosť školiť sa.
Akého si si vyvolila, takého si teraz maj!
Nevyslovene ma teší, že si si konečne našiel dobrú prácu, po akej si túžil.
Ozaj, je Anna krajšia v prírode alebo na televízii?
Je veľmi tvrdohlavý. Ani za svet neodstúpi od svojho zámeru.
O siedmej mi počína najobľúbenejšia emisia Hore-dolu.
Vedľa štúdií chodím na folklór. Mojou pohnútkou je stať sa tanečnicou.

Riešenia: Celý čas ti chcem povedať, že si nejaká divná. Ondrej sa zaoberá poľnohospodárstvom. poslednom čase uzavrela do seba. Dúfam, že ju to prejde... Mária sa v novinách, že jeden pomerne mladý chlap Prečítal som si správu v život tak, že namiesto vody vypil ocot. prišiel o Pre mňa je dôležité žiť zdravým životom. Preto sa snažím nekonzumovať mastnú potravu a vyhýbať sa sýteným nápojom. Veľkonočné ozdoby sa predávali na rozličných miestach. Písanie novinárskeho článku je často sprevádzané rozličnými ťažkosťami. Od novinára sa totiž vyžaduje písať čo najrýchlejšie a čo najkvalitnejšie. Zdá sa, že sa činnosť slovenskej mládeže veľmi rozprúdila. Ako mladý som nemal možnosť vzdelávať sa. Akého si si vybrala, takého si teraz maj! Nevýslovne ma teší, že si si konečne našiel dobrú prácu, po akej si túžil. Ozaj, je Anna krajšia naživo alebo v televízii? Je veľmi tvrdohlavý. Ani za svet sa nevzdáva svojho zámeru. . Hore-dolu siedmej začína moja najobľúbenejšia relácia O Okrem štúdií mám rada folklór. Mojou túžbou je stať sa tanečnicou.

No comments:

Post a Comment