Monday 22 June 2015

Traf! téma: Univerzita – idea, dejiny, realita

Vianočné posedenie na Oddelení slovakistiky


Týždeň pred Vianocami dýchalo Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade adventnou atmosférou. Študenti pripravili krásne vianočné posedenie s kultúrno-umeleckým programom. Pozvali naň svojich profesorov a ako jedna veľká rodina oslávili na svojej katedre vianočné sviatky. 
Ruky k dielu priložili študenti všetkých ročníkov a dobre zvolenými piesňami a divadelnými predstaveniami urobili svojim profesorom radosť. Odzneli piesne v podaní študentiek 1. ročníka master štúdií, sestier Lomenových, a trefné divadielka podľa zdramatizovanej rozprávky súčasného slovenského prozaika Petra Karpinského Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali a na základe hry mladej slovenskej dramatičky Michaely Zakuťanskej Narodeniny. Program moderovala Milina Čiliaková a nacvičila ho a pripravila lektorka slovenského jazyka a kultúry, profesorka Marta Součková. Po programe si študenti rozdelili darčeky, ktoré vlastnoručne vyhotovili pre svojich kolegov. Na záver sa študentom a všetkým prítomným prihovorila vedúca Oddelenia slovakistiky, profesorka Jarmila Hodoličová, ktorá program pochválila a poďakovala sa študentom za krásny večierok. Na znak vďaky rozdala všetkým študentom darčeky a zaželala všetkým prí- jemné a pokojné sviatky. 
Večierok pokračoval vo voľnom rozhovore pri občerstvení, ktoré pripravili profesori i študentky.
Pri svetle sviečok a vôni koláčov Vianoce zavítali v tomto roku na Oddelenie slovakistiky skôr ako inokedy...


Anna Molnárová Asodiová,
študentka 5. ročníka 

No comments:

Post a Comment