Thursday 3 October 2013

Traf! Pôvodná tvorba/Úvaha

Stereotypy o vojvodinských Slovákoch


 Anna Margareta Valentová


          Slováci sa do Vojvodiny prisťahovali pred viac ako dvestopäťdesiatimi rokmi. V biednom uzlíku, ktorý si so sebou na Dolnú zem prinášali, bola aj pracovitosť, usilovnosť, skromnosť, vytrvalosť a nemalé ambície, vyvolané ťažkým životom v predošlej domovine. Postupne sa z týchto vlastností medzi národmi, v ktorých spoločenstve sa Slováci ocitli, utvorili stereotypy.
          Stereotypy vo väčšine prípadov majú negatívny odtienok. No Slováci vo Vojvodine sa vďaka nim mali dobre. Medzi stereotypmi o nich prevládajú tie pozitívne: že sú pracovití, usilovní, skromní a láskaví. To umožnilo Slovákom v srbskom prostredí pomerne ľahko nájsť zamestnanie, lebo pracovitých, usilovných ľudí vítajú všade. V tom sa teda osvedčili ako spoľahliví. Vďaka všetkým tým stereotypom Slovenky v mestách vždy našli pracovnú príležitosť u veľkomestských gazdov, získavali si dôveru aj inde, napríklad ako kuchárky, lebo bol všebecne rozšírený fakt, že vojvodinské Slovenky sú výborné kuchárky.
           K stereotypom o vojvodinských Slovákoch patrí aj jedna vlastnosť, s ktoru by sme sa až tak veľmi nemali pýšiť, a to je veľká prispôsobivosť. Prispôsobivosť je aj v používaní jazyka. Do slovenčiny preberáme veľký počet slov z dominantného jazyka – zo srbčiny a na spisovnú slovenčinu prihliadame iba výnimočne, aj keď sme v kontakte s ňou každodenne – prostredníctvom televíznych programov, rozhlasu alebo internetu.
         Vo Vojvodine je všeobecne známe, že Slováci vždy prví ustúpia, nechcú sa zapliesť do problémov alebo vyvolávať roztržky, dokonca ani vtedy, keď majú pravdu a keď by mali svoje právo obhajovať. Keďže je to stereotyp, ktorí dominantnejšie národnosti dobre poznajú, využívajú ho vo svoj prospech.
         V každom prípade je na nás, vojvodinských Slovákoch, aby sme pozitívne stereotypy o nás rozširovali a využívali ich. Tie negatívne by sme mali každodennou prácou a úsilím postupne „odburávať“.No comments:

Post a Comment