Monday 30 June 2014

Traf! testI <3 slovenčinu


1.        K uvedeným, zdanlivo slovenským slovám pridaj zodpovedajúce spisovné slová:

održať (napr. hodinu) –
napočitovať (napr. slovenských realistov) –
poluostrov –
zakyseliť (napr. polievku) –
prepačovať sa –
vzdialiť (napr. žiaka z hodiny) –

1.        Ktoré slovo z uvedených dvojíc je správne?

deti školského vzrastu/ veku
výhľad/výzor mladého človeka
mať ponad/vyše dvadsať rokov
vypraviť/opraviť chyby
držať sa mamy za/o sukňu

1.        Nespisovnú konštrukciu nahraďte spisovným výrazom:

Ide o majetok, ktorý stváralo niekoľko generácií v jednej rodine.
Nový Sad v šesťdesiatych rokoch 18. storočia počítal 8 000 obyvateľov.
Som umelecky naladený na fotografiu.
Moja každodenná relácia je Petrovec – Kulpín.
Pilne sa učíme pre blížiace sa skúšky.

1.        Doplňte vynechané slová:

Schôdza je _______ na desiatu hodinu.
________ som sa bláznivému šoférovi z cesty.
Po jari ________ leto.
Poďakoval sa jej ___ pomoc.

1.        Preložte srbské frázy do slovenčiny:

polakomiti se –
nema mu bekstva –
ne ostaje mu ništa drugo –
na licu mesta –
biti na muci –
pred očima svih –
potrčati glavom bez obzira –

1.        i, í alebo y, ý?

Peter hrá v_n_kajúco na g_tare. Možno sa jeho pieseň raz stane h_mnou.
Jeho brat však prejavuje sklon_ k h_stór__, ps_chológ__ a f_lozof__.
V_hľadajte v nasledujúc_ch vetách s_non_má a _ps_lon_.
L_dia je l_r_cká duša. Preč_tala svojej s_mpat_zantke m_tus o S_z_fov_, t_povala, že sa mu bude páč_ť, ale M_lan nie je umeleck_ t_p, skôr športov_.Riešenie:
mať hodinu – uviesť , vymenovať – polostrov – okysliť – ospravedl­ňovať sa, prepáčiť niekomu niečo – vylúčiť
veku – výzor – vyše – opraviť – za
Ide o majetok, ktorý budovalo/vytvorilo niekoľko generácií v jed­nej rodine. – Nový Sad v šesťdesiatych rokoch 18. storočia mal 8 000 obyvateľov. – Som umelecky nadaný na fotografiu. – Moja každodenná trasa je Petrovec – Kulpín. – Usilovne sa učíme na blížiace sa skúšky.
určená – vyhol – prichádza – za
ulakomiť sa – nemôže nikam utiecť – nezostáva mu nič iné – na tvári miesta – mať trápenie – všetkým na očiach – utekať ozlomkrky
vynikajúco – gitare – hymnou – sklony – histórii – psychológii – fi­lozofii – vyhľadajte – nasledujúcich – synonymá – ypsilony – Lýdia – lyrická – prečítala – sympatizantke – mýtus – Sizyfovi – tipovala – páčiť – Milan – umelecký – typ – športovýPripravila: Martina Bartošová

No comments:

Post a Comment